Till sjöss med SL-kortet!
Läs artikel: slussenstidning.se